Водни помпи и хидрофори

Автоматика и защита

Автоматичната работа на помпите се контролира в зависимост от конкретната ситуация, от различни уреди и устройства.Всички помпи или системи се нуждаят от различни аксесоари като: пресостати, сензори за ниво в резервоара, сензори за налягане (при електронни системи), защити от работа на сухо на помпата и от претоварване на двигателя и т.н.
При дренажните помпи или при нужда от следене на ниво, се използва съответно електрически поплавък.
Електрическият поплавък може да включва или изключва помпата, съответно при спад в нивото или при покачване на водното равнище. Нивото е определящо за работата на помпата и се контролира чрез противотежест и съответен монтаж на поплавъка.
При нужда да се следи ниво при пълнене или изпразване на резервоар, или друг вид водосъдържател от водопровод, то се налага използване на преливен клапан. Той може да бъде механичен или електромагнитен.
Механичният преливен клапан се отваря при понижаване на горно ниво, и се затваря при достигане на максимално горно ниво.
Електромагнитен клапан се използва най- често при изграждане на автоматизирани поливни системи, и се задействат чрез подаване на ток към клапана /чрез батерия, акумулатор или др вид ел. захранване/.
Защита от работа на сухо е необходима не рядко при сондажните помпи. Тя е необходима и винаги когато помпата може да остане включена, без наличие на вода.
Този вид защита се осъществява посредством различни устройства, като ниво датчик със съответно табло, електронен пресостат, пресостат за ниско налягане и др.
Основната цел на тази защита е да изключи помпата при спиране на водата или изчерпването и. Това ще предпази помпата от прегряване и последващи деформации на хидравликата и двигателя на водната помпа.
Таблата за управление са необходима и важна част към монтажа на помпата. Те са необходими поради различните защити и функции, които изпълняват.
Особено важна част са таблата със защита от падане на фаза /при трифазните помпи/, пускови табла за моделите с външен кондензатор, и табло с бушон предпазител, за всички помпи. Това табло пази помпата от изгаряне на двигателя при евентуален токов удар.
Електронните пресостати следят налягането и при спад включват помпата. Имат защита от работа на сухо и автоматичен рестарт при някои модели. При тях не се регулират границите на пуск и спиране. Под 1,5 атм. помпата се включва, и максималното работно налягане е максималното налягане на помпата.
При механичните пресостати може да се регулира горна и долна граница на работа.

Устройство на честотните регулатори
Основна задача на честотните регулатори е да преобразуват постоянните входни напрежение и честота в променливи изходни напрежение и честота. Както се вижда от фигура 9, честотният регулатор се състои от следните основни блокове: ЕМС филтър, който не е задължителна част от честотния регулатор, изправител, междинен постояннотоков блок, преобразувател и управляващ блок. Входното напрежение от захранващата мрежа преминава през изправител и преобразуваното като постояннотоково напрежение се съхранява в кондензаторен блок. В зависимост от управляващия блок, това напрежение се преобразува отново в променливотоково, но с различна честота и амплитуда. Обикновено честотните преобразуватели работят на 50 и на 60 Hz. Изходящата честота е различна и независима от входящата. Честотният преобразувател може да подава изходяща честота, по-голяма от входящата, т.е. надсинхронни обороти на двигателя са постижими.

Точки 1 до 10 от 45 общо

на страница
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Решетка   Списък  

Задай Низходяща Посока

Точки 1 до 10 от 45 общо

на страница
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Решетка   Списък  

Задай Низходяща Посока

"Хидро прес” ЕООД, предлага богат избор водни помпи от 0,160 kW до 132 kW налични на склад. 

Потопяеми сондажни помпи. Потопяеми помпи за отпадни води. Хоризонтални и вертикални центробежни помпи, циркулационни помпи.

Хидрофорни системи, хидрофорни разширителни съдове, ВиК части и автоматика за тях.

Оборудване за помпени съоръжения: електрически табла, резервоари за вода, поплавъци за чиста и отпадна вода, манометри, пресостати и други аксесоари.

Фирмата извършва проектиране на хидрофорни системи, ремонт и монтаж, изграждане и поддръжка.

Системи за омекотяване и филтрация на вода, маслоуловители, пречиствателни станции за пречистване на отпадни води.

Ново!  Почистване на сондаж с въздух - ЕЪРЛИФТ!

ВАЖНО: ПОМПИТЕ  PEDROLLO са с променени цени !!! 

                МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОНИТЕ, ЗА ДА ПОДТВЪРДИМ АКТУАЛНОСТТА НА ЦЕНАТА!!!

        Посетете нашият фирмен магазин: 

       "Хидро прес" ЕООД - BG 201892276
        гр.София , бул."Цар Борис" III,  №135,
        email: office@hydropompi.com
        0885 11 34 60,  02/ 483 56 56
      
       Цената за доставката е стандартна, спрямо тарифата на куриерската фирма!!!!

       Работно време:  
       от Понеделник до Петък  от 10,00 - до17,30ч.
       Събота и Неделя - Почивни дни

       GPS:https://www.google.com/maps/@42.677703,23.28342,17z