Водни помпи и хидрофори

Помпи

Водните помпи имат широко приложение в съвременния живот.
Наличието на питейна вода е все по малко в природата, а нуждата на човека от нея ежедневно расте.
Липсата на вода в много населени места, и наличието на стари водопроводи, незадоволяващи с дебит и налягане потребителите, налага използването на водни помпи и хидрфори.
Често сондаж или кладенец са единствената алтернатива за водоснабдяване.
Помпи се използват както за изпомпване на водата от съответният воден резервоар, така и за изграждане на хидрофорна система за поддържане на налягане във водопроводната мрежа. При сгради на повече етажи, се използват помпено хидрофорни групи- система от две помпи, работещи при определен режим и съответно хидрофорен съд и автоматика.
Приложение намират помпите при напояване -от кладенец, река, язовир и др.
При отводняване на мазета, избени помещения, канални шахти. Почти винаги при сгради, чиито приземни етажи и мазета се намират под нивото на централната канализация.
При гомеми обществени, промишлени и битови сгради - за изпомпване на отходните води.
Помпи се използват в стройтелството- за отводняване на изкопите.


При изграждане на системите за водоснабдяване основно се използват следните четири схеми:
Директно водоснабяване. Водата от захранващия тръбопровод се подава директно от помпата към сградата или консуматора.
Водоснабдяване с междинен резервоар. Водата от захранващия водопровод постъпва в междинен резервоар, от който помпата засмуква вода и я подава към консуматорите.
Водоснабдяване с резервоар на покрива. Помпата засмуква вода от захранващия тръбопровод и я подава към резервоар, разположен върху покрива на сградата. Оттам по гравитачен път или принудително, посредством помпа, водата се подава към консуматорите.
Зоново водоснабдяване. Използва се предимно при високи и големи сгради. Посредством няколко помпи се засмуква вода от захранващия водопровод и се подава необходимото количество към отделни зони на сградата.
Независимо от използваната схема на водоснабдяване, преди да се пристъпи към избор на помпа е добре да се определи максималната консумация на вода, профилът на консумация, типът на системата, необходимото (максимално) налягане, необходимата помпа (система) за водоснабдяване, аксесоарите на помпата (системата). Определянето на максималния дебит при едно- и двуфамилни къщи е сравнително лесна задача и зависи от броя и вида на консуматорите. При определяне на максималния дебит на големи сгради, в повечето случаи, се използват емпирични зависимости.

ИЗБОР НА ВОДНА ПОМПА
От водните помпи се изисква висока степен на надежност и респективно комфорт при тяхната експоатация.
Когато се прави избор на помпа, трябва да се съобразим с начина на ползване, и правилно да изберем помпата не по нейната цена, а по типа помпа който ще е необходим -периферна, центробежна, самозасмукваща, потопяема и тн.

При избор на потопяема помпа, трябва да се съобрази от какъв водоизточник ще се черпи вода. Типът на помпата трябва да е подбран и според съдържанието на твърди частици във водата, и необходимият напор на помпата.

При дренажните помпи, има степен на допустимост на твърди частици и едрина на примесите. При слабо замърсени и сравнително чисти води, помпата може да е с отворено работно колело тип "VORTEX". За по- замърсени отпадни води, се препоръчват каналните помпи, с работно колело с нож.

Приложение в индустриални системи
Водните помпи са широко застъпени в повечето индустриални процеси - и в основните, и в спомагателните. Те намират широко приложение като помпи за водоснабдяване с чиста вода, за филтриране, ултрафилтриране, нанофилтриране, обратна осмоза, пренос на вода за ултравиолетово третиране и др., като процесни и преносни помпи за производство на горива, растителни масла, биогорива и биоетанол, като процесни помпи във фармацевтичната и козметичната индустрии, в химическата индустрия при производството на химически вещества и изкуствени торове, в хранително-вкусовата и пивоварната индустрия. Широко използвани са и в системите за отопление и климатизация, както и в охладителните системи. Намират приложение и в мини, кариери и др.

Помпи в пожарогасителните инсталации
Най–често използваните системи за пожарогасене са спринклерните, включващи тръбна разводка, която обхожда цялата площ за пожарогасене. Периодично, през изчислени разстояния, се разполагат спринклери, които в зависимост от класа им се чупят при определена температура и освобождават налягането на тръбите. За поддържане на тръбите под налягане се използва т.нар. жокей помпа (многостъпална центробежна помпа), която поддържа постоянно налягане в тръбите с помощта на пресостат. При рязко понижение на налягането, например вследствие на пожар, жокей помпата се включва, но тъй като падът на налягане е голям и помпата не успява да го компенсира, то към таблото за управление на пожарогасителната система се подава сигнал за пожар. Този сигнал обикновено се дублира поне с още един сигнал – електрически или пневматичен, а е възможно и двойно резервиране. При сигнал за пожар се включват основните помпи за пожарогасене, които подават голям дебит и налягане в тръбите. Това водно количество се разпръсква само през счупените спринклери, поради което се осъществява локално гасене на пожара в зоните, в които те се намират.

За консултация при избор на помпа, се свържете с нас на тел.02/483 56 56, 0885 11 34 60.

Приятно пазаруване!


Точки 1 до 10 от 291 общо

на страница
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Решетка   Списък  

Задай Низходяща Посока

Точки 1 до 10 от 291 общо

на страница
Страница:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Решетка   Списък  

Задай Низходяща Посока

"Хидро прес” ЕООД, предлага богат избор водни помпи от 0,160 kW до 132 kW налични на склад. 

Потопяеми сондажни помпи. Потопяеми помпи за отпадни води. Хоризонтални и вертикални центробежни помпи, циркулационни помпи.

Хидрофорни системи, хидрофорни разширителни съдове, ВиК части и автоматика за тях.

Оборудване за помпени съоръжения: електрически табла, резервоари за вода, поплавъци за чиста и отпадна вода, манометри, пресостати и други аксесоари.

Фирмата извършва проектиране на хидрофорни системи, ремонт и монтаж, изграждане и поддръжка.

Системи за омекотяване и филтрация на вода, маслоуловители, пречиствателни станции за пречистване на отпадни води.

Ново!  Почистване на сондаж с въздух - ЕЪРЛИФТ!

ВАЖНО: ПОМПИТЕ  PEDROLLO са с променени цени !!! 

                МОЛЯ, ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОНИТЕ, ЗА ДА ПОДТВЪРДИМ АКТУАЛНОСТТА НА ЦЕНАТА!!!

        Посетете нашият фирмен магазин: 

       "Хидро прес" ЕООД - BG 201892276
        гр.София , бул."Цар Борис" III,  №135,
        email: office@hydropompi.com
        0885 11 34 60,  02/ 483 56 56
      
       Цената за доставката е стандартна, спрямо тарифата на куриерската фирма!!!!

       Работно време:  
       от Понеделник до Петък  от 10,00 - до17,30ч.
       Събота и Неделя - Почивни дни

       GPS:https://www.google.com/maps/@42.677703,23.28342,17z