ВОДНИ ПОМПИ

26 август 2021
ВОДНИ ПОМПИ

Водните помпи биват няколко вида според конструкционните си характеристики и начин на действие.
Спрямо типът им биват: Наземни или потопяеми. За чиста или за отпадни вода.

Наземните се различават по тип, като могат да бъдат: самозасмукващи, центробежни, периферни, хоризонтални - многостъпални, вертикални- многостъпални и циркулационни.
Стационарните помпи се монтират на сухо място, защитени от атмосферни влияния.
Самозасмукващите водни помпи са пригодени да засмукват от дълбочина до 9м, и имат напор /налягане/, спрямо мощността на помпата.
Подходящи са, както за хидрофорна система, така и за напояване на градини от кладенец или друг вид водоизточник с дълбочина до 9 метра.
Самозасмукващи инжекторни помпи, подходящи за сондажи и кладенц с дълбочина над 9 метра. При този тип помпи, монтажът се извършва посредством две тръби, с външен инжектор и смукател. Максималната дълбочина на засмукване при тях е до максимално до 45м дълбочина.
Центробежните помпи засмукват от дълбочина не повече от 7м. Много тихи при работа, те са много подходящи за хидрофорни системи в комплект с електроника и разширителен съд. Намират приложение и при изпомпване на вода от кладенец с не по- голяма дълбочина от 8м.
Те биват използвани в различни производства, земеделие и в бита.
Периферните помпи засмукват от дълбочина до 7м, и са много практични и удобни за експлоатация и монтаж.
Подходящи са предимно за чиста вода, без абразивни частици. Течности химически не агресивни към материала, от който е изградена помпата.
Много икономични и компактни по размер.
Многостъпалните помпи са за подкачване на вода и хидрофорни системи при необходимост от по - големи дебити и налягане. Дълбочина на засмукване до 7 или до 9м.

Сондажните помпи се избират спрямо ширината на сондажа. Те са с диаметър от 75мм/3цола/, до 300мм /12 цола./

Тези помпи са предимно за чиста вода, с  различна допустимост на твърди частици /пясък/ във водата.

Дренажните помпи се използуват за отводняване на битови и промишлени отпадни води, септични ями, при пречиствателни станции и др. Те са потопяеми, като спрямо модела имат различна допустимост на твърди частици. 

 

 

АВТОМАТИКА И ЗАЩИТА
2 септември 2021

Автоматика е управлението, посредством което, помпата работи автоматично. Тръгва и спира автоматично. Пълни и спира по наляга, по ниво или по дебит.

прочети още