Какво е хидрофорна система.

26 август 2021
Какво е хидрофорна система.

Липсата на вода в много населени места, и наличието на стари водопроводи, не задоволяващи с дебит и налягане потребителите и, налага използването на водни помпи и хидрофори.
Често сондаж или кладенец са единствената алтернатива за водоснабдяване.
Хидрофорните помпи могат да бъдат - самозасмукващи, периферни, многостъпални, центробежни или потопяеми.

Помпата за хидрофор, трябва да прави минимално 3 атмосфери налягане.
Като  хидрофорна помпата работи, когато е в комплект с електроника/ел. хидрофор или механичен пресостат/, или в комплект с разширителен съд и съответната окомплектова към него.
Те са подходящи предимно за чиста вода, без абразивни частици и химически не агресивни към материала, от който е изработена помпата.

ИЗБОР НА ВОДНА ПОМПА ЗА ХИДРОФОРНА СИСТЕМА
При хидрофорните помпи се изисква висока степен на надеждност и респективно комфорт при тяхната експлоатация.
Когато се прави избор на  хидрофорна помпа, трябва да се съобразим с начина на ползване, и правилно да изберем помпата, не по нейната цена, а по типа помпа който ще е необходим.

Дълбочината на засмукване се определя от типа помпа, като периферните и центробежните засмукват до 7м., а самозасмукващите до 9м дълбочина.

Напорът на водната помпа се избира, като се изчисли височината /денивелацията/, от местоположението на помпата до най-отдалеченият кран, и към съответните метри прибавим минимум 15м. Това е необходимото атмосфера и половина свободно налягане.

Максималният напор на помпата, разделен на 10 е равен, на максималното налягане което може да даде помпата измерено в атмосфери.

Максималното налягане което може да се поддържа във водопровод с хидрофорна система, е  максималното налягане  което прави помпата. 

Желателно е, търсеното налягане във водопроводната система, да не е максималното налягане на помпата. Винаги трябва да се предвиди малко по мощтна, за да не работи на предела на мощтността. 

Работното налягане се определя от настройката на пресостата, следящ налягането и контролиращ работата на помпата.

Големината на хидрофорният съд е определящ за създаване на оптимален режим на работа на помпата. Колкото по- голям е хидрофорният съд, помпата по- рядко включва и се щади моторът и.

Оптималният вариант е до 20 включвания на час.

АВТОМАТИКА И ЗАЩИТА
2 септември 2021

Автоматика е управлението, посредством което, помпата работи автоматично. Тръгва и спира автоматично. Пълни и спира по наляга, по ниво или по дебит.

прочети още
ВОДНИ ПОМПИ
26 август 2021

Водните помпи биват няколко вида според конструкционните си характеристики и начин на действие. Спрямо типът им биват: Наземни или потопяеми. За чиста или за отпадни вода.

прочети още